Bokningsregler

BOKNING

 1. Giltigt avtal om bokning av arrangemang på konferenshotellet anses träffats den dag skriftlig bekräftelse skett.
 2. Senast 14 dagar före ankomst skall beställare lämna konferenshotellet deltagarförteckning, tider för ankomst, måltider och avresa samt uppgifter om konferensmöblering och utrustning.
 3. Beställda hotellrum kan ej med säkerhet disponeras före kl. 15.00 ankomstdagen.

AVBOKNING

 1. Beställaren har rätt till intill 6 veckor före beställd tid, utan kostnad avbeställa arrangemanget helt eller delvis. Förändringar som sker mellan 6 till 4 veckor före beställd tid debiteras med 75 % av priset för det som beställts. Förändringar som sker senare än 4 veckor före beställd tid debiteras med fullt pris för det som beställts.
 2. Om konferenshotellet har särskilda kostnader i samband med avbeställningen eller minskningen av arrangemanget skall beställaren till fullo erlägga detta.
 3. Från den överenskomna beställningen görs ej avdrag för enstaka måltider.

ANSVAR

 1. Konferenshotellet är inför beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtalet.
 2. Beställaren är gentemot konferenshotellet ansvarig för fullständig reglering
  av samtliga kostnader enligt antal, även om dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig.
 3. Vid enskild debitering skall betalning ske med swish eller kort vid utcheckning. Önskas faktura tillkommer en hanteringskostnad med 50 kronor.
 4. Vid delning av gruppfaktura eller omfakturering p.g.a. fel uppgiven fakturaadress tillkommer en avgift på 250 kronor per faktura.
 5. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför konferenshotellets kontroll, berättigar konferenshotellet att häva avtalet utan att avge skadestånd i någon form.

ÖVRIGT

 1. Vid större mängd medhavt emballage o.dyl. ansvarar beställaren för att emballaget tas med från Villa Aske vid avslutad konferens/arrangemang. Konferenshotellet tar ut en avgift för deponi.

 

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss på Villa Aske på 08-584 222 00 eller ciao@villaaske.se

Benvenuti!