Historia

En plats mitt i Sveriges historia

Aske som egendom kan spåras så långt tillbaka som till 1200-talet. 1306 utspelades Håtunaleken, då Magnus Ladulås söner Valdemar och Erik, lät fängsla sin bror Birger för att att få makten i Svea rike. Några år senare fick de sona sitt brott med livet under Nyköpings gästabud. 3 km från Aske finns utgrävningar från ”Forn-Sigtuna”, en av de tidigaste kända stadsbildningarna i Sverige. På andra sidan Sigtunafjärden, 2 km bort, ligger dagens Sigtuna.

 

Det går många historier och sägner om Aske och trakterna kring Sigtuna. En plats som varit i händelsernas centrum genom århundranden, och där många personer, okända som kända, lämnat sina avtryck. Avtryck som ger oss intryck både bakåt och framåt i tiden. Några exempel är.

 

Signhild och Habor

En fornnordisk ”Romeo och Julia-saga” från 800-talet om kärleksparet som gick in i döden för varandra vid Fornsigtuna, ett stenkast från Aske.

 

Kung Birger Magnusson

På gården Håtuna i närheten av Aske överrumplades kung Birger Magnusson av sina bröder hertigarna Erik och Valdemar år 1306 i det som kallas ”Håtunaleken”. Kung Birger fängslades sedan i Nyköpings slott där han senare tog revansch benämnt ”Nyköpings Gästabud”.

 

Jacob De la Gardie

Ägare av Aske gård under 1600-talet. Med släktrötter i Frankrike blev Jacob greve, fältherre och riksråd. De la Gardie deltog aktivt i byggandet av stormakten Sverige under kung Karl IX och Gustav II Adolf. Privat drev han en omfattande affärsverksamhet med spannmålshandel och bruksrörelse där bland annat Aske ingick.

 

Gustav Sehmann

I början av 1800-talet byggde Gustav Sehmann nuvarande Aske. Sehmann hade en ambition att skapa ett gott arbete och drev till exempel dagis, skola och läkarvård för bygdens folk.

 

Carlo Bassi

Arkitekten bakom Aske, den italienska villan i florentinsk renässansstil, var italienaren Carlo Bassi. Han blev senare bemärkt stadsarkitekt i Åbo, och den enda byggnad han ritade i Sverige är Aske.

 

Läs mer Carlo Bassis historia »

 

Greve Lewenhaupt och ”Kuskens pojke”

1872 såldes Aske till greve Carl-Gustaf Lewenhaupt, och under det tidiga 1900-talet jagade och umgicks värdfolket med kungarna Oscar II och Gustaf V på Aske. Berättelser i bokform av John Kraft om hans fars upplevelser och liv som kusk hos greve Gustaf C:son Lewenhaupt, känd som ”Askegreven”. Familjen Lewenhaupt ägde och drev godset Aske från 1872 till 1948.

 

Villa Aske i modern tid

Aske köptes av Fosfatbolaget som sålde gården 1960 till Stockholms stad. 1987 köptes fastigheterna av Byggnadsstyrelsen och ägdes från 1993 till maj 2012 av Vasakronan. 1971 startade Arbetsmarknadssyrelsen (AMS) Aske och sin kursgårdsverksamhet som bedrevs till 2008, då driftsansvaret för verksamheten såldes till dagens ägare Lennart Holm och Michael Hallbäck. Verksamhetens namn ändrade 2008 från Aske till Villa Aske.

SNABB OFFERT