Matsvinn på Villa Aske

En tredjedel av all mat som produceras globalt hamnar aldrig i någons mage. Vi på Villa Aske jobbar aktivt för att minska vårt matsvinn och det finns många anledningar till att det är viktigt att sluta kasta mat i onödan. Här är några:

 

För miljöns skull

Matproduktionen orsakar stora miljöproblem runt om i världen. Övergödning, klimatpåverkan, kemikaliespridning, regnskogsavverkning och utfiskning är några exempel. Genom att ta bättre vara på maten och slänga mindre kan den räcka till fler människor utan att miljöpåverkan ökar. Även om matsvinnet (matavfallet) kan rötas till biogas är det betydligt bättre för miljön om den mat som kastas aldrig hade behövt produceras. Varje kilo matsvinn ger under produktionen upphov till 1,6 kg CO2 .

För att maten ska kunna göra nytta

Bra måltider bidrar till både hälsa och välbefinnande. När maten hamnar i magen kan den både underlätta inlärning och förbättra den fysiska förmågan. Det kan med andra ord göra att kvaliteten ökar i hela verksamheten. Trivsamma måltider och mat som är anpassad till målgruppen ökar chanserna att maten äts upp, medan den lätt hamnar i soptunnan om måltidsmiljön är högljudd, stressig eller otrygg. I offentliga verksamheter är utmaningen ofta att det äts för lite mat. Lösningen här är alltså inte i första hand att laga mindre mat för att minska matsvinnet, utan att se till att den lagade maten äts upp.

För att inte slösa med begränsade resurser

Att laga mat som sedan kastas är ett slöseri med både tid och pengar. En uppskattning från 2020 visar att endast råvarorna för varje kilogram matsvinn i offentliga måltider kostar cirka 27 kronor. Kilopriset varierar dock beroende på vilka råvaror som utgör själva matsvinnet. Till det tillkommer personalkostnader (beställning, mottagning, tillagning) och kostnader för lokaler, elektricitet, avfallshantering och miljöpåverkan. Pengarna som frigörs genom att minska matsvinnet kan användas till att höja kvaliteten på måltiderna och att till exempel köpa in livsmedel av högre kvalitet.

För att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030 . Det har Sverige anammat och det finns med i den nationella livsmedelsstrategin . Offentliga kök är en viktig länk i kedjan för att uppnå det målet. Genom att minska matsvinnet och på så sätt matavfallet, följer vi också avfallslagstiftningen. Enligt den ska matavfall i första hand förebyggas, därför bör verksamheterna prioritera det. Det matsvinn som inte kan förebyggas kan skänkas/doneras vidare, så kallad redistribution av livsmedel.

SNABB OFFERT