Historien om Carlo Bassi

 

Två revolutioner lade grunden för Aske

Slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var en spännande och omvälvande tid. En tid när Sverige inte längre var en stormakt. Samtidigt var decennierna omkring 1800 avgörande för hela världshistorien. Främst på grund av den franska revolutionen och den industriella revolutionen. En tid när nya politiska och sociala idéer ställdes mot gamla – folkstyre mot envälde, religion kontra naturvetenskap och fritänkande. Årtionden när en våg av ny teknik och ekonomisk expansion förändrade människors levnadsförhållanden. En tid när handeln tog fart. Då folk utan adlig börd kunde skapa sig förmögenheter och få tillstånd att köpa skattebefriade lantegendomar som Aske säteri. En tid som fortfarande präglar och påverkar vårt samhälle. Och Aske.

 

Gustav III möter syskonen Bassi

Delar av historien om dagens Villa Aske börjar i Italien och staden Turin. 1772 föddes Carlo Francesco Bassi, arkitekten till dagens Aske. Familjen Bassi bestod av mamma Angelica, stora syster Giovanna och pappa Stephano som var hovstallmästare hos hertigen av Modena. Samma år, 1772, genomförde Gustav III en statskupp i Stockholm och kungen återtog regeringsmakten från frihetstidens partier, de så kallade ”hattarna” och ”mössorna”. Kungen gynnade konst och vetenskap och byggde Kungliga Operan i Stockholm. 1783 var den kulturellt intresserade Gustav III på resa genom norra Italien. 18-åriga Giovanna Bassi hade blivit dansös och uppträdde på stadens scen. Gustav III blev förtjust i den vackra dansösen Giovanna. Giovanna lockades att följa med till Stockholm och eftersom syskonen hade blivit faderslösa tog hon med lillebror Carlo som då var 11 år.

 

Giovanna blev stjärna på Operan

I Stockholm beundrades Giovannas vackra drag, lockiga hår och hennes smidiga och graciösa dans. Hon beskrevs som den ”fullkomligaste dansös som svenska teatern haft”. Giovanna gifte sig senare med godsägare Schön och dog som rik änka 1834 på sin egendom Högtorp i Sörmland.

 

Från kunglig page till arkitekt

Carlo Bassi började som kunglig page hos Gustav III innan han blev elev på Konstakademin under ledning av Tempelman, dåtidens mästare i antik arkitekturstil. Under tiden blev Carlo god vän med Carl Gjörwell. Efter studier i Rom etablerade de sig i Stockholm, där Gjörwell senare blev stadsarkitekt.

 

Unik ”Florentinsk renässansvilla”

Gården Aske anlades under medeltiden och blev ett skattebefriat säteri 1677. Med intryck av franska revolutionen stiftades nya lagar i Sverige som gjorde det möjligt för brukspatron Gustav Sehmann att köpa Aske säteri 1799, trots att han inte var av adlig börd. Sehmann gav Carlo Bassi uppdraget 1802 att rita en ståtlig herrgårdsbyggnad. Bassi gav Aske en nyklassisk stil med inspiration av florentinska renässansvillor. Aske färdigställdes 1809 efter sju år. Under tiden hade Carlo Bassi lämnat Stockholm för Åbo och Bassi hann därför aldrig se sitt enda och unika byggnadsverk i Sverige i färdigt skick.

 

Bassi blir Finlands ledande arkitekt

Orsaken till att Carlo 1802 flyttade till Åbo heter Gjörwell. Han hade ritat ett nytt akademihus i Åbo och ville att hans vän Bassi skulle vara ledande arkitekt på plats. Ersättningen blev fri resa, fria rum och kök samt 400 riksdaler om året. Akademihusbygget drog ut på tiden, och först 1815 blev Bassi klar med Akademien i Åbo. Då hade Sverige förlorat Finland till Ryssland. Bassi blev Finlands första ”Statliga byggnadschef ” och några av hans kända byggnadsverk är Korpogård, Wiurila slott – Wiurila gård, Fiskars corps de logi och Societetshuset i Åbo. Carlo Bassi blev Åbo med omnejd trogen och avled 1840.

SNABB OFFERT