Torino

Konferenslokalen Torino är 12 kvm till ytan och ligger i vårt konferenscenter Paviljongen. I anslutning finns grupprum och paviljongens egen indoor-piazza & samlingsyta.

 

FÖRSLAG PÅ MÖBLERING:
Styrelsesittning: 8 personer

 

I Torino finns: projektor, whiteboard, blädderblock, anteckningsmaterial & wifi.

SNABB OFFERT