Roma/Milano

Roma/Milano är vår största konferenslokal och är 175 kvm till ytan. Den går att dela i två konferenslokaler, Roma och Milano, och ligger i vårt konferenscenter Paviljongen. I anslutning finns grupprum och paviljongens egen indoor-piazza & samlingsyta.

 

FÖRSLAG PÅ MÖBLERING:
Biosittning: 150 personer
Skolsittning: 100 personer
Öar: 90 personer

 

I Roma/Milano finns: projektor, whiteboard, blädderblock, anteckningsmaterial, mikrofon, mygga, scen, ljud & wifi.

SNABB OFFERT